Novinky

Se studenty gymnázia o vodě na BrdechDatum publikace: 23. 9. 2016

Především vodě na Brdech - tokům, říčkám, ale také historii středočeského pohoří i lesnictví byl věnovaný program, který pro čtyřicítku studentů gymnázia v Blovicích uspořádala brdská lesní pedagožka Petra Večeřová s technikem mirošovského rybářství VLS Martinem Zacharem a vedoucím lesní správy Mirošov Davidem Novotným. V pondělí 19. září si studenti nejdříve prohlédli sádky v Mirošově a odtud vyrazili v mlhavém počasí na zámek Tři trubky. „Po vzájemném představení se ujal slova Martin Zachar a studenty seznámil s historií zámečku a s vodními toky, které v okolí protékají. Před odjezdem na další zastávku jsme si řekli pár zajímavostí o douglasce, kterou si mohli studenti prohlédnout před zámečkem,“ řekla Petra Večeřová.

Po lesní cestě Josefce návštěvníci Brdy s průvodci vystoupali na Padrťské rybníky. Zde Martin Zachar seznámil studenty s historií Padrťska, zaniklými obcemi a s geologií. Dále si vzal slovo Ing. Novotný, který mluvil o lesním hospodářství a myslivosti, na ukázku nechal kolovat porostní mapu, lesní hospodářský plán a výtažek z OPRL, rámcové směrnice hospodaření pro danou lokalitu.

„Z chaty jsme se vydali po cestě Dřevěnce na lokalitu Ke kostelíku, po cestě si studenti mohli prohlédnout smrkovou monokulturu, smrkové zmlazení a jeho ošetření proti okusu zvěře. Na místě řekl Martin Zachar pár informací o historii lokality, a proč se cesta jmenuje Dřevěnka, potom David Novotný popsal lokalitu z lesnického hlediska,“ dodala brdská lesní pedagožka. Studenti zde viděli bezzásahové území v I. zóně CHKO, které je tvořeno smíšeným lesem s přirozeným zmlazením, které se nechává samovolnému vývoji s cílem navrátit se k původní dřevinné skladbě.

„Před odjezdem jsme se ještě prošli po hrázi Padrťského rybníka, kdy se studenti dozvěděli, jak jsou Padrťské rybníky velké, jaký objem vody obsahují, jaké ryby se zde chovají a jak probíhá výlov,“ uzavřela Petra Večeřová.