Veřejné zakázky

Praktikujeme vůči všem dodavatelům otevřenou obchodní politiku. Veřejné zakázky zadávané společností VLS ČR se důsledně řídí zákonem.

Více ›

Produkty VLS

Dominantní část naší nabídky tvoří surové dříví a sortimenty z této komodity. Nabízíme také produkty ekologického zemědělství a zvěřinu.

Více ›

Prodej nepotřebného majetku

VLS průběžně přistupují k prodeji nepotřebného movitého a nemovitého majetku v otevřených výběrových řízeních.

Více ›

Certifikáty

Všechny lesní hospodářské celky ve správě VLS jsou certifikovány systémem PEFC

Více ›