Historie podniku

Patříme k nejstarším lesnickým společnostem v Česku, naše historie sahá až do období první republiky.

Více ›

Vedení VLS

Statutární orgány jmenuje jako zakladatel společnosti Ministerstvo obrany ČR. V čele podniku stojí ředitel se svými náměstky.

Více ›

Organizační struktura

Organizační struktura odpovídá jednotlivým podnikatelským činnostem VLS a lokalitám, ve kterých podnik hospodaří.

Více ›

Pro média

Jako státní podnik dodržujeme zásady maximálně transparentní a otevřené informační politiky vůči veřejnosti.

Více ›

Etický kodex a protikorupční program

Jsme vázáni přísným etickým kodexem a uplatňujeme protikorupční program.

Více ›

Časopis VLS

Časopis zaměstnanců VLS přináší informace o dění v podniku, ale také odborné texty o lesnické výrobě a ochraně přírody.

Více ›

Výroční zprávy

Auditované výroční zprávy Vojenských lesů a statků ČR zveřejňujeme každoročně na internetových stránkách.

Více ›

Energetická politika

Jednou z hlavních priorit VLS je trvalé snižování spotřeby energií a jejich efektivní využívání jak v provozu, tak i v administrativě.

Více ›

Doručování dokumentů

Jak správně doručit jakoukoliv písemnost Vojenským lesům a statkům ČR, s.p.?

Více ›

Integrovaný manažerský systém

V rámci komplexního systém řízení výkonu a kvality implementujeme kvalitativní normy, environmentální závazky i pracovních a bezpečnostních požadavky do všech procesů společnosti.

Více ›