Vedení VLS

Statutární orgány jmenuje jako zakladatel společnosti Ministerstvo obrany ČR. V čele podniku stojí ředitel se svými náměstky.

Vedení podniku

Ředitel VLS ČR, s. p.
Ing. Josef VOJÁČEK
Tel: +420 954 009 111
E-mail: reditel@vls.cz

Zástupce ředitele a ekonomický náměstek
Ing. Zdeněk MOCEK
Tel: +420 954 009 200
E-mail: zdenek.mocek@vls.cz

Výrobní náměstek ředitele
Ing. Libor STRAKOŠ
Tel: +420 954 009 260
E-mail: libor.strakos@vls.cz

Správní náměstek ředitele
Mgr. Jiří ŠPELINA
Tel: +420 954 009 299
E-mail: jiri.spelina@vls.cz

Dozorčí rada

Předseda
Ing. Tomáš KUCHTA

Zástupce předsedy
plk. Ing. Emil RYBÁRIK

Členové
Ing. Pavel BERAN, FCCA
PhDr. Mgr. Jakub LANDOVSKÝ
Ing. Zdeněk ČEJDÍK
Ing. Ivan VYLETĚL,
Ing. Joachim DÁVID
Ing. Jan JENIŠ
Ing. Eva MOCKOVÁ