Vedení VLS

Vedení podniku

Ředitel VLS ČR, s. p.
Ing. Petr Král
Tel: +420 954 009 111
E-mail: reditel@vls.cz

Zástupce ředitele a ekonomický náměstek
Ing. Zdeněk MOCEK
Tel: +420 954 009 200
E-mail: zdenek.mocek@vls.cz

Výrobní náměstek ředitele
Ing. Ondřej VYBÍRAL
Tel: +420 954 009 260
E-mail: ondrej.vybiral@vls.cz

Dozorčí rada

Předseda
Ing. Tomáš KUCHTA

Zástupce předsedy
Ing. Pavel BERAN, FCCA

Členové
Ing. Pavel BERAN, FCCA
PhDr. Mgr. Jakub LANDOVSKÝ
Ing. Zdeněk ČEJDÍK
Ing. Ivan VYLETĚL,
Ing. Joachim DÁVID
Ing. Jan JENIŠ
Ing. Eva MOCKOVÁ