Výroční zprávy

Auditované výroční zprávy Vojenských lesů a statků ČR zveřejňujeme každoročně na internetových stránkách.

Auditované výroční zprávy VLS ČR zveřejňujeme každoročně na webu. Jednotlivě jsou ke stažení zde: