VLS otevírají nové cyklotrasy "zakázanou Šumavou"

Dvě zrekonstruované trasy s novým asfaltem u Horní Plané nabídnou cykloturistům atraktivní nové spojení z Českokrumlovska do srdce šumavského národního parku.

Těsně před začátkem prázdnin, v pátek 30. června slavnostně otevřou Vojenské lesy a statky (VLS) dva nové úseky cyklotras přes nově otevřené lokality na Šumavě v blízkosti Vojenského újezdu Boletice. Obě trasy vedou unikátní přírodní lokalitou v okolí hory Špičák, která se otevřela veřejnosti v rámci optimalizace výcvikového prostoru v roce 2016, a nabídnou cyklistům kvalitní napojení z Českokrumlovska do srdce Šumavy.

Obě trasy cykloturisty přivádějí k turistickému rozcestníku u zaniklé obce Maňávka, kde začíná a končí okružní pěší turistická trasa okolo Špičáku s nádhernými výhledy na Lipno. Prvním úsekem je rekonstruovaná část cyklotrasy 1254, která vede z Kájova těsně podél hranice zmenšeného vojenského újezdu do Horní Plané a díky návaznosti na další cyklotrasy je tak atraktivním páteřním cyklistickým spojením mezi Českým Krumlovem a srdcem Národního parku Šumava. Vojenské lesy zde za 1,6 milionu korun zrekonstruovaly bezmála dvoukilometrový úsek komunikace z Hodňova na Maňávku. Pracovníci stavební firmy Eurovia, která byla dodavatelem stavby, zde v tomto měsíci dokončili nový asfaltový povrch. Cyklotrasa odtud pokračuje do Horní Plané, kde navazuje za přívozem na síť cyklostezek v jižní části Národního parku Šumava.

Druhou cyklistickou trasou pak je trasa od turistického rozcestníku Maňávka na Maňavu. Investicí 1,3 miliony korun zde Vojenské lesy a statky změnily prašnou cestu na komfortní asfaltovou cyklotrasu vedoucí okolo zaniklé obce Skelná Huť na Novou Pec, kde mohou cyklisté nastoupit na síť cyklostezek okolo nejvyššího vrcholu Šumavy Plechý, k Plešnému jezeru nebo podél Schwarzenberského kanálu. Více než kilometrový úsek nového cyklistického spojení zde dokončila dodavatelská firma Swietelsky před několika dny.
„Cílem obou investičních akcí bylo vylepšit pro návštěvníky Šumavy spojení mezi Českým Krumlovem a hlavními cíli národního. Obě trasy nabízejí cestu unikátními přírodními lokalitami, které byly po desetiletí pro veřejnost nepřístupné, a také nádherné výhledy na Lipenskou přehradu, nejvyšší vrchol Plechý, Smrčinu…. Na Maňávce jsme instalovali odpočívadlo, návštěvníci zde mohou nastoupit na modrou pěší okružní trasu okolo Špičáku, která nabízí opravdu neobvyklé pohledy na Lipensko,“ dodal ředitel divize VLS Horní Planá Petr Král.

„Spolupráce s vojenskými lesy je pro město velice důležitá a to nejen v oblasti turismu. Jako největší zaměstnavatel, hospodařící v lesích Hornoplanska a zároveň provozovatel rekreačních zařízení, významně přispívá k ekonomické stabilizaci našeho regionu. Zrekonstruované cyklotrasy rozšiřují nabídku měkké turistiky ve velmi atraktivním území dříve nepřístupné části Hornoplanska,“ uvedl starosta města Horní Planá Jiří Hůlka.

Obě trasy budou slavnostně předány veřejnosti za přítomnosti zástupců VLS ČR, s.p. a Města Horní Planá v pátek 30. června v 11.30 hodin. Předání proběhne v lokalitě Maňávka s místním názvem U vojáka na místě křížení cyklotrasy a pěší stezky okolo vrcholu Špičák.