VLS s podporou evropských fondů investují do rybářství

Rybáři Vojenských lesů a statků realizují s využitím evropských fondů celkem tři projekty. Peníze s operačního programu Rybářství jdou především do technického vybavení akvakultury VLS na Šumavě, v Doupovských horách a v Ralsku.

První z projektů probíhá v rámci divize VLS Horní Planá, která hospodaří mimo jiné na nejvýše položeném chovném rybníku v republice – šumavské Olšině. S využitím evropských strukturálních fondů zde VLS pořídí šikmý nakladač na živé ryby, ocelovou vyplavovací loď, oximetr, ale také zásobník krmiva, či zařízení na úpravu břehů (bubnová sekačka, křovinořez a mulčovač).
Karlovarská divize VLS pak s využitím evropské podpory pořizuje oximetr, nové rybářské kádě, přepravní bednu a loď. Nákupem nových prostředků dojde k vyšší efektivnosti výroby a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.
Rybáři VLS ze severočeského Ralska pak evropskou podporu použijí na pořízení kalového čerpadla, laminátových přebírek na třídění ryb při výlovu, přepravní bednu, vysazovací rukáv a další zařízení (křovinořez a traktorový návěs).
Nákupem nových prostředků zvýší ve všech třech projektech rybářská výroba VLS svou efektivitu a tím i konkurenceschopnost na trhu.