VLS zahájily jarní úklid Brd

Vojenské lesy a statky odstranily černou skládku pneumatik na bývalé dopadové ploše Jordán v CHKO Brdy. Celkem byla z prostoru odvezena tři nákladní auta pneumatik.

Ustupující zima odhalila černou skládku, která se nacházela na pozemku v majetku VLS ČR, s.p., v pyrotechnicky neasanované části dopadové plochy, tedy v místech, kde platí přísný zákaz vstupu. Jednalo se zřejmě o pozůstatek činnosti AČR, pravděpodobně zbytky cílů letecké střelnice.

„Odstraňování pozůstatků po činnosti Armády ČR řešíme v koordinaci s CHKO a pyrotechnickou očistou území,“ vysvětlil ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena.

Na úklidu skládky se vedle lesníků Vojenských lesů a statků podíleli také příslušníci XIII. dělostřeleckého pluku v Jincích. Pneumatikami společně naplnily tři nákladní vozy Tatra. Při asanaci byla navíc zjištěna další černá skládka, kterou VLS s Armádou ČR odstraní v nejbližší době.

„Vítáme všechny snahy a podněty k úklidu odpadu a asanaci případných černých skládek v CHKO Brdy. VLS jsou připraveny ke spolupráci a řešení podnětů od návštěvníků, je ovšem nezbytné v současnosti tyto snahy směřovat do volně přístupných částí bývalého vojenského újezdu v Brdech. V místech, kde probíhá pyrotechnická očista, je úklid z bezpečnostních důvodů problematický. Navíc, do pyrotechnicky neasanovaných ploch a ploch, využívaných AČR k výcviku není možné vstupovat,“ připomněl Petr Švadlena.

Prioritní odstranění černých skládek na základě podnětů veřejnosti je strategie státního podniku, kterou se VLS snaží vycházet vstříc veřejnosti v nově otevřených bývalých vojenských lokalitách. Současně ale varují před zakládáním takových skládek, kdy v případě zjištění takové činnosti hrozí velmi vysoké pokuty a další postihy.

V Brdech v jarních měsících podnik provede, spolu s jinými aktivitami, například mimořádný úklid turisticky nejfrekventovanějších lesních cest od zimního posypového materiálu. Ten je plánován před hlavní turistickou sezónu,kdy již nebude hrozit riziko sněhových přeháněk.