VLS na památkářské konferenci

Vojenské lesy a statky prezentovaly svou činnost na konferenci Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji.

Zástupci divize Karlovy Vary Vojenský statků a lesů ČR prezentovali činnost divize při rekonstrukci rozhledny Bučina nad Kyselkou. VLS přijali pozvání na první ročník Konference péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji - prezentace činnosti spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2016.

Akci uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve čtvrtek 23. února 2017 na zámku v Ostrově. Smyslem konference bylo prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. VLS se zařadili mezi dvacet přednášejících subjektů po bok projektů zabývajících se obnovou historických stezek, hornických a architektonických památek. Konferenci navštívily téměř dvě stovky posluchačů, a tak opravená rozhledna sklidila skutečně hlasitý aplaus.