Besedy s lesníky z Doupova

Lesní pedagogiku do škol, které se zúčastnily našeho Kaštanobraní, vozí v posledních týdnech lesníci divize Karlovy Vary. Spolu s poděkováním a diplomy za sběr kaštanů se děti v krátkých programech dozvídají, proč a komu kaštany sbíraly.

„Podle věku dětí trvá program zpravidla jednu až dvě vyučovací hodiny. Děti poznávají srnce, jelena evropského i siku, daňka a muflona. Hrají si na stopaře. Se zvyky černé zvěře je pro změnu seznamuje hra na divočáky. Při té se také dozví, že plody lesních dřevin jsou pro lesníky důležité jako osivo. A s blížícím se adventem debatujeme o živých a umělých vánočních stromcích. Ukazujeme si, jak probíhá prořezávka, nebo zkoumáme, jak voní jehličí,“ popsala lesní pedagožka Jana Hynková.

Zatím proběhlo osm besed pro více než 140 žáků z prvního i druhého stupně základních škol. Do konce listopadu čekají návštěvu z Vojenských lesů a statků ČR ještě ve čtyřech školách.