Novinky

Studenti Mendelovy univerzity si prohlédli kalamitu na LibavéDatum publikace: 17. 10. 2016

Doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. spolu se svým kolegou Ing. Antonínem Martiníkem, Ph.D. požádali kolegu Antonína Mičána o přiblížení problematiky chřadnutí smrku a následných lesnických opatření v lokalitách Vojenských lesů, konkrétně divize Lipník nad Bečvou. Exkurze s cca 20 ti studenty začala na LS Potštát. Studenti prošli a prohlédli si rozpadající porosty a spolu s lesníkem VLS prodiskutovali nejen příčiny kalamitního chřadnutí smrku, ale také možná obranná a ochranná opatření a výzkum s nimi spojený. V terénu si přiblížili nutnou přípravu ploch k zalesnění a způsoby používaných obnov kalamitních holin.

Pozitivní tečkou exkurze byla ukázka zdařilé obnovy lesa, konkrétně bukových porostů přirozeným zmlazením.