V pátek 10. července otevíráme naučnou stezku Olšina s návštěvnickým střediskem

Šumava bude mít toto léto nové lákadlo! I přes komplikace s COVID-19 dokončí VLS stavbu nové naučné stezky s návštěvnickým centrem na Olšině podle plánu.

Novou turistickou trasu se zázemím, která je společným česko-rakouským projektem, podpořeným z evropského fondu Interreg, zde státní podnik začal budovat na podzim loňského roku, a již v pátek 10. července se otevře veřejnosti.
Do konce května Vojenské lesy a statky (VLS) dokončily hrubou stavbu budovy návštěvnického centra, nyní zde probíhají finální práce a začíná instalace expozice. Dokončen byl také sedmikilometrový úsek neobvyklé naučné trasy, jež vede kolem jednoho z nejvýše položených rybníků v Česku po souši, přes mokřady a rašeliniště, ale i nad vodou rybníka na dřevěných pilotech.
„I přes některé komplikace při dodávkách, vyvolané nouzovým stavem, běží vše podle plánu. Pokud to aktuální situace v souvislosti s pandemií v červenci dovolí, otevřít by se návštěvníkům Šumavy měla jak stezka, tak i zázemí návštěvnického střediska,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.
Stezka s návštěvnickým centrem, která vznikla jako společný projekt Vojenských lesů a rakouské destinační agentury Verein Waldschule Böhmerwald, a díky tomu získala finanční podporu z evropského fondu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, bude mapovat zatím málo známou přírodu kolem rybníku Olšina. Tato lokalita byla po desetiletí součástí sousedního vojenského újezdu Boletice, z něhož byla vyčleněna zákonem o optimalizaci vojenských újezdů v roce 2016.. Stezka tak vede okrajovou částí Ptačí oblasti Boletice, která je chráněna jako evropsky významná lokalita v rámci soustavy Natura 2000, a také Národní přírodní památkou Olšina. Konstrukční řešení jak návštěvnického střediska, tak stezky samotné bylo zvoleno tak, aby v maximální možné míře využívalo přírodní materiály a „pasovalo“ do okolní přírody.
„Návštěvníci ve středisku po dokončení najdou vstupní recepci s informacemi, centrum výchovy, čítárnu i nezbytné sociální zázemí. Ale především rozsáhlou expozici, která bude upozorňovat na význam přírody, historii lokality, vysvětlí veřejnosti nutnost jejich ochrany a v neposlední řadě budou prostory využívány pro odborné i laické školící a edukativní akce,“ uvedla projektová manažerka VLS Daniela Růžková.
Hlavním lákadlem celého projektu by se však měla stát samotná trasa výjimečnou přírodou kolem vodní plochy. Její převážná část vede přes rašeliniště a slatě po chodnících z dubových fošen na pražcích či dřevěných pilotách. V současnosti se zde finalizuje mobiliář s informačním systémem a především „atrakce“ stezky.
„K naučné stezce jsme přistoupili netradičně a hledali jsme nová řešení, která zapadnou do místní přírody a budou lákadlem pro návštěvníky. Dřevěná stezka je doplněna o místa k zastavení a o vyhlídky, kterým jsme vdechli netradičnost. Na stezce natrefíme na plovoucí molo, most inspirovaný bobří hrází, loďku, která nás přepraví na molo doprostřed rybníka, vyhlídku tvořenou pouze žebříkem, budku pro ptáky lidské velikosti, ptačí hnízdo a spoustu dalších zajímavostí,“ popisuje spoluautor projektu Vojtěch Rýzner ze studia Reaktor.

Podrobné informace o návštěvnickém středisku a naučné stezce i aktuality jsou od dnešního dne návštěvníkům k dispozici na webových stránkách projektu na https://www.vls.cz/cs/naucna-stezka-olsina.

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je pokračováním řady programů a iniciativ přeshraniční spolupráce, které mají za cíl rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Jedním z cílů programu je posilování hospodářské, sociální a územní integrace Evropy. Program byl evropskou komisí schválen dne 23. června 2015 jako součást evropské politiky soudržnosti. Hlavním cílem je podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat tak ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace.