VLS finišují zpracování kalamity z únorových vichřic

Vojenské lesy a statky (VLS) úspěšně dokončují zpracování škod způsobených zimními vichřicemi na Šumavě. Vichřice Sabine a následně Julie v únoru poničily lesní porosty v lokalitách ve správě lesnické divize VLS v Horní Plané, škody zde státní podnik odhadl na 110 tisíc metrů krychlových dříví.

Bořivé větry zasáhly na Českokrumlovsku nejvíce lesy v okrajových částech vojenského újezdu Boletice. Nejhůře postiženou oblastí byla lokalita Černý les na severovýchodním úbočí údolí Vltavy v blízkosti Želnavy.
Většinu nahodilých těžeb z polomů již máme zpracovanou, odhadem jde o osmdesát procent škod. Nyní jsme ve fázi, kdy takzvaně dočišťujeme lesy po kalamitě a řešíme roztroušené jednotlivé vývraty a polomy,“ uvedl ředitel divize VLS Horní Planá Michal Frnoch.
Řešení kalamity v prvních dnech Vojenským lesům komplikovaly výpadky v energetických dodávkách v zasažené lokalitě, následné nahodilé těžby (kalamitní, pozn. redakce) však běžely již bez komplikací. „Nasadili jsme na řešení důsledků bořivých větrů dostatečné těžební kapacity, kalamitu zpracujeme pravděpodobně dříve, než v termínech daných zákonem,“ uvedl ředitel Frnoch.
Vojenské lesy kvůli zpracování kalamity neuzavřely veřejnosti žádnou volně přístupnou lokalitu v okolí VÚ Boletice, v provozu je i víkendová turistická trasa na Knížecí Stolec ve výcvikovém prostoru. Ředitel Frnoch však nabádá ke zvýšené opatrnosti v těchto lokalitách. „Veřejnost by měla dbát na bezpečnost především u skládek zpracovaného dříví, a také v souvislosti se zvýšenou frekvenci pohybu techniky na lesních cestách i mimo ně,“ dodal ředitel šumavské divize VLS.
Větší škody než letošní únorové vichřice způsobil vojenským lesům na Českokrumlovsku orkán Herwart, který zasáhl oblast v roce 2017. Silný vítr tehdy poničil 200.000 krychlových metrů dřeva. S největší kalamitou v novodobé historii způsobenou bořivými větry se zde však lesníci VLS museli vypořádat před 13 lety, kdy se Evropou prohnal orkán Kyrill. Na Hornoplánsku vojenským lesům způsobil škody přes 600 tisíc m3.