Kosmetická firma pomohla VLS zalesnit část Šumavy

S obnovou lesů pomáhají i společensky zodpovědné korporace.

Kosmetická firma TianDe, zaměřující se na produkty vycházející z receptur tradiční čínské medicíny, pomohla v minulých dnech lesníkům Vojenských lesů a statků ČR (VLS) s obnovou lesů na Šumavě. Firma finančně přispěla na výsadbu pěti tisíc sazenic lesních dřevin v lokalitách ve správě divize VLS Horní Planá.

„Oceňujeme její zájem o životní prostředí a podporu lesníků v současném období ovlivněném kůrovcovou kalamitou,“ uvedl ředitel divize VLS Horní Planá Michal Frnoch.

Dvě stovky sazenic přitom zaměstnanci české pobočky nadnárodní kosmetické korporace sami za asistence lesníků vysázeli v rámci teambuildingové akce. Jednatel firmy TianDe Vladimír Strokatov v této souvislosti přislíbil lesníkům spolupráci i v příštím roce.

„Obnova lesů postižených důsledky klimatických změn v posledních letech je v současné době jednou ze společenských priorit této země. My jsme proto rádi, pokud si to začíná uvědomovat soukromý sektor, a firmy tuto prioritu také promítají do svých marketingových programů společenské odpovědnosti. Les má vedle hospodářských aspektů také celou řadu funkcí celospolečenského významu v čele se strategickým vlivem na zadržování vody. Určitě se proto takovéto spolupráci nebudeme bránit ani v budoucnosti a myslím, že jde o cestu, která obecně může v českém lesnictví snížit tlak řešení důsledků klimatických změn díky pomoci z privátního sektoru,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.