VLS otevřely unikátní skladovací a expediční halu na sazenice

Ředitel Vojenských lesů a statků ČR Petr Král společně s ředitelkou odboru řízení organizací Ministerstva obrany ČR Martou Kopeckou v pátek 26. dubna slavnostně otevřeli novou expediční a skladovací halu, která bude sloužit ke zpracování a zabalení sazenic lesních stromků tak, aby byly schopné další přepravy.

Unikátní technologie haly ve školkařském středisku VLS ve Lhotě u Staré Boleslavi umožňuje sazenice stromků uskladnit v nízkých teplotách, aby nedocházelo k jejich předčasné degradaci. “Jde o novou moderní technologii využívanou především ve Skandinávii. Skladování sadebního materiálu je zde zajištěno ve stálé teplotě od -2 do -3 stupňů Celsia. Sazenice jsou v mrazícím zařízení paradoxně chráněny proti mrazu, a to před případnými nižšími venkovními teplotami. Technologie umožňuje posun dodávky sazenic v čase bez ztráty na jejich kvalitě a jejich okamžitou expedici kdykoliv v zimním nebo jarním období, kdy nastane i krátkodobě vhodné počasí k výsadbě,“ dodal vedoucí lesní výroby Pavel Češka.
K tomuto účelu vojenské lesy vybudovaly ocelovou halu o půdorysné ploše 60,58 metru x 15,57 metru, která je vnitřními stěnami rozdělena na výrobní halu, chladící klimatizovaný box a mrazicí box. Součástí haly je také technologická místnost o půdorysné ploše 10,58 metru x 10,50 metru, která je přistavěna ke stěně hlavní lodi. Ocelová hala je založena na železobetonových patkách, na kterých je vystavěna ocelová rámová konstrukce z válcovaných profilů. Střešní plášť a obvodové stěny včetně příček jsou obloženy tepelně izolačními panely.
Do nové technologie VLS investovaly necelých 26 milionů korun.