Novinky

VLS budou společně s ochránáři podporovat návrat orla skalního do české přírodyDatum publikace: 20. 12. 2017

Smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Návrat orla skalního do České republiky,“ která se týká podpory hnízdišť tohoto vzácného živočišného druhu v honitbě VLS Libavá na Olomoucku, uzavřeli v polovině prosince ředitel státního podniku Josef Vojáček a předseda ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín Petr Orel.
Součástí dohody mezi lesníky z Libavé a ochranáři je především úzká spolupráce při ochraně hnízdních lokalit tohoto dravce v podhůří Nízkého Jeseníku. Státní lesnický podnik se v rámci smlouvy zavázal chránit hnízdní porosty a respektovat klidové zóny tohoto živočišného druhu při hnízdění. V praxi to především znamená, že lesníci v maximální možné míře vyloučí či omezí lesnické zásahy v lokalitě. VLS se navíc se svazem ochránců přírody také rovným dílem podělí o náklady na celý projekt, který ročně stojí přibližně 120 tisíc korun.
Projekt Návrat orla skalního do ČR, který běží od roku 2006, má do tuzemské přírody po desetiletích vrátit tohoto majestátního dravce. Orli skalní (Aquila chrysaetos) hnízdili ve všech horských i hustě zalesněných nížinných oblastech českých zemí. Ještě v 19. století se pravidelně objevovali v Krkonoších, Orlických horách, Jeseníkách a v Beskydech, ve 20. století však vlivem lidské činnosti z české přírody vymizeli. Navrátili se do ní až v květnu 2013, kdy se na Libavé vylíhla samička Anežka - první mládě ve volné přírodě po více než sto letech.
„V současné době evidujeme na zájmovém území dvě hnízdní lokality (2 páry), z čehož na jedné probíhá úspěšné hnízdění od roku 2013. Doposud byla vyvedena 4 mláďata. Podle našich předpokladů může být v honitbě VLS na území vojenského újezdu Libavá úživnost perspektivně pro tři páry orlů skalních,“ uvedl předseda ZO ČSOP Nový Jičín Petr Orel.
„Vojenské lesy a statky spravují šest přírodních lokalit, kterým se v uplynulých desetiletích s ohledem na jejich využití pro armádní výcvik více či méně vyhnul civilizační rozvoj. Proto jsou často vhodné pro obdobné přírodovědné programy. Návrat orla skalního je jedním z nich,“ vysvětlil ředitel VLS Josef Vojáček. V této souvislosti připomněl také mezinárodní program na návrat kriticky ohroženého zubra evropského do volné přírody, jehož česká část probíhá mimo jiné i přímo v režii VLS v bývalém výcvikovém prostoru Ralsko na Liberecku.