VLS odhadují škody v lesích okolo 120 tisíc kubíků dříví

Nedělní větrná kalamita způsobila u VLS škody okolo 120 tisíc kubíků dříví. Stejně jako při srpnové větrné smrš-ti jsou nejvíce poškozeny lokality VLS na Libavé u a na Šumavě.

Podle ředitele VLS Josefa Vojáčka není poškození vojenských lesních pozemků nijak dramatické.

„Byť se nejedná o zanedbatelné škody, kalamita nevybočuje z rozsahu, který jsme zvyklí v posledních letech v souvislosti s větrem či ledovkami řešit. Disponujeme dostatkem zpracovatelských kapacit pro zpracování dříví,“ poznamenal Josef Vojáček.

Nedělním větrem byly poškozeny u VLS především smrkové porosty, v převážné míře se však jedná o rozptýlené škody. Proto VLS budou prvotní odhady dále upřesňovat, lesníci však zatím podle informací z terénu nepředpokládají, že přerostou konsolidovaný objem 150 tisíc kubíků.

Nejvíce problémů přitom vítr u Vojenských lesů a statků napáchal na Libavé na Olomoucku. Divize VLS v Lipníku nad Bečvou zde hlásí škodu v rozsahu 45 tisíc metrů krychlových dříví. Z Horní Plané na Šumavě, která spravuje vojenský újezd Boletice, pak hlásí polomy v objemu kolem čtyř desítek tisíc kubíků. Obě tyto lokality patřily přitom v rámci VLS k nejpostiženějším také během srpnových větrných poryvů.

Postižené porosty budou postupně čištěny. Zpracování kalamity Vojenské lesy a statky předpokládají do konce března 2018.