Novinky

VLS obnovily díky dotacím EU bezmála 300 hektarů lesa po kalamitáchDatum publikace: 31. 7. 2017

Název projektu: Obnova lesních porostů po kalamitách u VLS ČR, s.p., divize Plumlov
Financování: Program rozvoje venkova 2014 - 2020
Míra dotace: 100 %
Popis projektu: Ve dnech 1. a 2. prosince 2014 zasáhla lesní porosty VLS ČR, s.p., divize Plumlov kalamitní situace způsobená námrazou a dále v roce 2015 byly některé lesní porosty významně zasaženy suchem, v jehož důsledku došlo k odumření stávajících smrkových porostů. Je v celospolečenském zájmu, aby byl na zasažených plochách lesní potenciál v co nejkratší době obnoven. Cílem projektu bylo provést obnovu kalamitních ploch, a to včetně následné ochrany obnovených porostů.

Název projektu: Obnova lesních porostů po kalamitách u VLS ČR, s.p., divize Mimoň
Financování: Program rozvoje venkova 2014 - 2020
Míra dotace: 100 %
Popis projektu: Ve dnech 31. 3. 2015 až 2. 4. 2015 zasáhla lesní porosty VLS ČR, s.p. divize Mimoň kalamitní situace způsobená větrnou smrští. Na plochách, které kalamita zasáhla, došlo ke zničení stávajících lesních porostů. Z tohoto důvodu bylo bezpodmínečně nutné tyto plochy v co nejkratším možném termínu obnovit tak, aby byl obnoven lesní potenciál daných ploch. Součástí projektu byla příprava půdy před zalesněním, zalesnění vzniklých holin o předpokládané rozloze 24 ha a ochrana nově založených kultur v prvním roce po výsadbě. Výsledkem realizace projektu jsou zalesněné holiny vzniklé kalamitní situací.

Název projektu: Obnova lesních porostů po kalamitách u VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou
Financování: Program rozvoje venkova 2014 - 2020
Míra dotace: 100 %
Popis projektu: Ve dnech 31. 3. 2015 až 2. 4. 2015 zasáhla lesní porosty VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou kalamitní situace způsobená námrazou. Na plochách, které kalamita zasáhla, došlo ke zničení stávajících lesních porostů. Dále byla v průběhu roku 2015 většina lesních porostů zasažena suchem, v jehož důsledku došlo k odumření stávajících smrkových porostů. Z tohoto důvodu bylo bezpodmínečně nutné tyto plochy v co nejkratším možném termínu obnovit tak, aby byl obnoven lesní potenciál daných ploch. Výsledkem realizace projektu jsou zalesněné holiny vzniklé kalamitní situací. Nově vysázený porost je následně chráněn před působením negativních vlivů (zvěř, buřeň, sypavky, hmyzí škůdci), které by mohly způsobit odumírání vysázených sazenic. Očekávaný přínos projektu tkví v rychlém obnovení lesních porostů na kalamitních holinách, které budou svou strukturou a druhovou skladbou v maximální možné míře plnit všechny funkce lesa.

Název projektu: Obnova lesních porostů po kalamitách u VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary
Financování: Program rozvoje venkova 2014 - 2020
Míra dotace: 100 %
Popis projektu: Ve dnech 1. a 2. prosince 2014 zasáhla lesní porosty VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary kalamitní situace způsobená námrazou. Na plochách, které kalamita zasáhla, došlo ke zničení stávajících lesních porostů. Z tohoto důvodu bylo bezpodmínečně nutné tyto plochy v co nejkratším možném termínu zalesnit tak, aby byl obnoven lesní potenciál daných ploch. Výsledkem realizace projektu jsou zalesněné holiny o celkové výměře 91,7 ha vzniklé kalamitní situací.