VLS podporují projekt Kůrovcové Info, zapojte se i vy

Portál KŮROVCOVÉ INFO, který umožňuje lesníkům snadným způsobem sdílet informace o vývoji kůrovcovitých škůdců vstupuje do druhého ročníku.

Lesníci aktivně využívají portál KŮROVCOVÉ INFO, který umožňuje snadným způsobem sdílet informace o vývoji kůrovcovitých škůdcův různých lokalitách celé České republiky. Ti jsou v našich podmínkách společně s větrem největším ohrožením lesů a lesníci proti nim bojují mnoha metodami, mj. odchytem do feromonových pastí – tzv. lapačů.

Inovativní projekt redakce odborného lesnického časopisu Lesnická práce, s.r.o., a Lesní ochranné služby VÚLHM,v.v.i, který pomáhá vlastníkům lesů s ochrannou proti škůdcům - KŮROVCOVÉ INFO - je zaměřen na monitoring a on-line sdílení informací o průběhu rojení více druhů lýkožroutů (l. smrkový, l. severský, l. lesklý) a nově také chroustů (chroust obecný, chroust maďalový) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky.

„Webová aplikace na adrese www.kurovcoveinfo.cznabízí provozním lesníkům přehled o aktuálním stavu rojení v rámci ČR.Rojení je obdobím letové aktivity brouků a napadání nových stromů a nastává obvykle 2-3 krát za vegetační sezónu. KŮROVCOVÉ INFO má pozitivní ohlas u provozních lesníků i na odborných zahraničních konferencích. I to nás zavazuje k dalšímu rozvoji tohoto portálu,“ říká k projektu jeho spoluautor a odborný garant Petr Zahradník z Lesní ochranné služby.

„Respondenti, provozní lesníci z celé země, jednou týdně zadávají do aplikace výši odchytů kůrovců do feromonových lapačů a sledují tak začátek a intenzitu rojení brouků. Data z různých lokalit a nadmořských výšek se promítají do sdílené mapy a grafů a slouží k vzájemné informovanosti lesníků. Projektu se letos účastní již 200 respondentů s téměř 500 odchytovými místy, na nichž bude vyhodnoceno několik tisíc odchytů brouků. Podstatný je také postupný vznik velmi robustního souboru dat jako podkladu k dalšímu zkoumání kůrovcovitých,“ upřesňuje iniciátor projektu Jan Příhoda z časopisu Lesnická práce.

Během letošního jara se do aplikace registrovalo již přes 200 lesníků, kteří v rámci projektu sledují přes 500 lokalit.

Projekt podporují státní podniky Vojenské lesy a statky ČR a Lesy České republiky, zástupci soukromých, církevních i obecních lesů a národních parků. Pro svůj přínos pro lesnictví získal projekt letos záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky.