Novinky

Z Aše za skřítkem Listnáčkem na Doupov Datum publikace: 19. 10. 2016

Po stopách lesního skřítka se na úpatí Doupovských hor vydali předškoláci až z Aše. Aby jim v lese nic neuteklo, procvičili si nejprve svůj zrak a postřeh a poznávali zvířátka podél cesty. Posilněni svačinkou vystopovali místo, kde si skřítek zalezl před podzimním nečasem a postavili mu zde domeček. V jeho okolí pak snesli klest na hromady, kdyby prý skřítkovi dorazili na návštěvu rodiče, aby bylo naklizeno.

Pak už se děti věnovaly poznávání Listnáčkovo světa. „Rozeznaly buk a dub, prozkoumaly jejich plody a pomohly lesním zvířátkům se zásobami na zimu. Za splněné úkoly skřítek na konci nachystal pro každého odměnu v podobě sladkých jablíček,“ popsala lesní pedagožka karlovarské divize VLS Jana Hynková.

„Skřítek velmi šťastný byl, dětičkám se odměnil. Hodně nového dnes poznaly, s tím zpět do školky se vydaly.“ S touto básničkou se děti z Aše s lesníky VLS rozloučily.