Na Libavé uloven čtyřiadvacaterák

Exemplář je s největší pravděpodobností druhým nejsilnějším jelenem, který byl v honitbách VLS uloven.

Významná myslivecká událost se odehrála v sobotu 17. září v honitbě VLS Libavá. Náš vážený lovecký host pan František Chmelík zde ulovil jelena s trofejí čtyřiadvacateráka.

"Jedná se o význačnou trofej s předběžnou bodovou hodnotou 228,5, což znamená, že se historicky jedná o druhého nejsilnějšího jelena uloveného v honitbách Vojenských lesů a statků. Pro srovnání - bodová hodnota vedlejší trofeje na snímku je 166,00 bodů CIC," uvedl k tomu vedoucí lesní výroby divize VLS Lipník nad Bečvou Jan Jeniš.

Honitba Libavá se rozprostírá v Oderských vrších, které jsou domovinou nejkvalitnější tuzemské populace jelení zvěře, ale také poslední moravské populace tetřívka obecného.

Divize VLS Lipník nad Bečvou spravuje pět honiteb, z nichž Libavá je největší. Vedle jelení zvěře je zde zastoupena také zvěř mufloní, daňčí, srnčí a černá.