Vichřice u Vojenských lesů nezpůsobila rozsáhlejší škody

Vichřice Eberhard způsobila na lesních porostech ve správě Vojenských lesů a statků ČR podle prvních odhadů škodu v rozsahu přibližně 100 tisíc metrů krychlových dřeva.

„Jde o první předběžné odhady, které budeme v následujících dnech ještě upřesňovat, neočekáváme ale, že se konečný rozsah bude nějak dramaticky lišit od tohoto odhadu,“ uvedl výrobní náměstek Vojenských lesů a statků Libor Strakoš.

Podle něj se jedná o kalamitu, která je rozptýlená v jednotlivých lesních lokalitách a škody vítr způsobil v jehličnatých i listnatých porostech.

„Budeme se soustředit na urychlenou likvidaci následků vichřice, z hlediska předpokládaného objemu letošní těžby podniku se však nejedná o závažný problém, škody se pohybují okolo desetiny letošní plánované produkce,“ dodal výrobní náměstek VLS.