Děti nasbíraly pro zvěř v Ralsku na zimu 4 tuny kaštanů a žaludů

Nejvíce nasbírali třeťáci z Bakova nad Jizerou.

Celkem se dětem podařilo nasbírat okolo 4 000 kg žaludů a kaštanů. Nejlepšími sběrači byli žáci ze Základní školy Bakov nad Jizerou, kde se do sběru zapojilo 63 dětí, které nasbíraly rekordních 3 129 kg. Nejvíce se přitom zapojila třída 3.B, kde se sběr údajně „zvrhnul“ v rodinná klání a sběračské lokality se nezřídka stávaly rodinným tajemstvím.
Kaštany byly předány zaměstnancům a budou použity pro zimní přikrmování spárkaté zvěře - srnců, daňků, jelenů a černé zvěře. „Vojenské lesy je použijí v období nouze, tedy jakmile napadne sněhová pokrývka a zvěř si nebude schopna sama najít potravu. K nasbíraným plodům bude zvěři předkládáno objemové krmivo, tzn. seno a senáž, které zvěř bere jako náhradu za chybějící byliny a výhonky keřů, a nepostradatelná bude také minerální kamenná sůl, z níž si zvěř bere chybějící minerální látky,“ vysvětlil šéf myslivosti VLS v Ralsku Miloslav Zikmund.
Všechny sběrače VLS odměnily malým dárkem.