Dobrovolníci v Brdech posbírali více než tunu odpadu

Téměř dvanáct metráků odpadu zmizelo v sobotu z lesů v CHKO Brdy díky čtyřem desítkám dobrovolníků, kteří se zúčastnili akce „Ukliď Brdy!“

Dobrovolnickou akci do unikátní přírodní lokality svolali její správci, tedy Vojenské lesy a statky, Správa CHKO Brdy a lesní správa Arcibiskupství pražského. „Díky hezkému počasí se sešla řada přihlášených, ale také nepřihlášených dobrovolníků,“ uvedla za organizátory lesní pedagožka brdské divize VLS Petra Večeřová.

Sběrači odpadu se sešli na kontaktních místech na kraji CHKO, kde byli organizátory vybaveni rukavicemi, pytli na odpad i mapami a vyrazili do přírody po čtyřech trasách. Nejvíce odpadu, celkem šest metráků, shromáždila desítka dobrovolníků na trase dlouhé 7,5 kilometrů z Dolní Kvaně vedoucí přes letiště na Hejláku. Bylo mezi ním sklo, plechovky, plastové předměty, ale také „odložené“ pneumatiky.

Další trasy pak vedly z Napomuku na Pourku, z Hutí pod Třemšínem přes Třemšín a z Neřežína na Valdek. Dobrovolníci na nich nehledali černé skládky. „Šlo o čištění příkopů a cest od PET lahví, obalů a papírků, které tam zůstalypo turistech,“ dodala Petra Večeřová.