Lesní pedagogika na Karlovarsku zažívá boom

Spokojenost školních kolektivů a také podpora Karlovarského kraje, jenž školám hradí náklady na dopravu. To jsou hlavní dva důvody boomu zájmu o lesní pedagogiku Vojenských lesů a statků v Doupovských horách.

Lesní pedagogika Vojenských lesů a statků je i letos pro žáky a studenty škol z karlovarského kraje dostupnější. Karlovarský kraj i letos nabídnul školám v regionu oblíbené exkurze na ekofarmy nebo do Centra environmentálního vzdělávání. Do programu byli po loňském úspěchu opět zapojeni i lesníci z vojenského újezdu Hradiště u západočeské metropole. Objednávání exkurzí spustil krajský úřad 1. března a již o dva dny později měli lesní pedagogové z divize Karlovy Vary obsazené všechny připravené termíny na letošní rok.

„Zájem o lesní pedagogiku je veliký. Spokojení účastníci se chtějí do lesa vracet a svoje nadšení šíří dál, takže stále přibývá nových zájemců. Několik dnů jsme se od telefonů vůbec neodtrhli. Když jsme po pár dnech už jen s politováním oznamovali naplněnou kapacitu, reakce byly vždy podobné: Dětem se v lese moc líbilo; My jsme slyšeli, že je to skvělé; Snad Vás navštívíme příští rok,“ popisuje situaci lesní pedagožka karlovarské divize VLS Jana Hynková.

Dopravu na akce zajišťuje kraj pro školáky a jejich doprovod zdarma. „Tento způsob podpory realizujeme již od roku 2010 a každoročně je zájem škol obrovský. Na všechny se sice pravděpodobně nedostane, ale v letošním roce se povedlo částku navýšit oproti loňsku na 1,2 miliónu korun. Rozšířili jsme také nabídku exkurzí,” informoval krajský radní Karel Jakobec.

Školy si tuto formu podpory velice pochvalují, protože pro většinu kolektivů by bylo kompletní financování exkurzí velmi nákladné a museli by do platby zapojit rodiče žáků. V roce 2016 se s krajským příspěvkem uskutečnilo 243 exkurzí, z toho jich rovných třicet mířilo k lesním pedagogům na Doupov. Co znamená „O lese se učit v lese“ si při vycházce s lesníkem vyzkoušelo bezmála devět stovek dětí.

Lesní pedagogiku zajišťují Vojenské lesy a statky ČR pro školní kolektivy bezplatně na všech svých šesti lesnických divizí. V Karlovarském kraji edukativní exkurze v přírodě o lesnictví, lese a jeho obyvatelích nabízí místní divize v Doupovských horách, kde ve vojenském újezdu Hradiště a okolí spravuje přírodní lokalitu s rozlohou přes 19 tisíc hektarů.

Doupovsko jako celek patří mezi jedenáct nejcennějších a ekologicky nejhodnotnějších území střední Evropy. Vyskytuje se zde 57 druhů savců a přes 260 druhů ptáků. Počet rostlinných druhů, včetně těch vzácných, je až dvojnásobný než v běžné kulturní krajině. Krajině dominují dvě ucelené formace flory - původní bučiny a rozsáhlé lesostepi.