VLS jsou nositelem značky Dřevo je cesta

Vojenské lesy a statky se zařadily mezi první podporovatele osvětové kampaně o pozitivních dopadech využívání dřeva

Vlastníci i správci lesů, stavební firmy, zástupci středních odborných škol, ale i výrobce hraček se sešli v úterý 10. ledna v Centru současného umění v DOXu, aby se stali nositeli značky Dřevo je cesta. Mezi prvními partnery osvětové kampaně jsou i Vojenské lesy a statky ČR.

Po podpisu “Prohlášení nositele značky”, kterým přítomní dali najevo, že sdílí myšlenky projektu, dostal každý z nich dřevěné oprávnění využívat značku Dřevo je cesta ve své činnosti.

Cílem projektu Nadace dřevo pro život je informovat veřejnost o pozitivních dopadech využívání dřeva - naší domácí obnovitelné suroviny - na životní prostředí, českou společnost a ekonomiku. Osvětová kampaň „Dřevo je cesta“ se za podpory ministerstva zemědělství rozjela vloni na podzim a komunita nositelů a podporovatelů, mezi něž se aktuálně zařadily i VLS, je strategickou součástí projektu.

„Cíl je jasný. Šířit informace o tom, že naše lesy jsou ve skvělém stavu, dřevo je naší obnovitelnou surovinou a jeho využíváním chráníme životní prostředí,“ uvedl ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák.