Základní informace

Potřeba formovat postoj veřejnosti k lesu a vytvářet vztah k lesnictví, lesníkům a jejich práci dala vzniknout oboru, který dostal název lesní pedagogika. V rámci Vojenských lesů a statků ČR působí profesionální tým lesních pedagogů, který ročně uspořádá pro tisíce dětí desítky akcí. Lesního pedagoga naleznete u každé lesnické divize VLS.

Co je to lesní pedagogika?

• zprostředkování setkání člověka s přírodou prostřednictvím erudovaného lesníka, který je s přírodou a lesem v bezprostředním kontaktu
• poznávání přírody formou prožitkové pedagogiky a her v lese
• nejjednodušší cesta lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti les a funkce lesního hospodářství

Komu je lesní pedagogika určena?

• všem věkovým kategoriím, především však dětem a mládeži

Jaké jsou cíle lesní pedagogiky?

• prohloubit zájem veřejnosti o les, přírodu a dřevo jako obnovitelnou surovinu
• zlepšit vztah člověka k lesu a lesnímu hospodářství
• objasnit veřejnosti úlohu lesníka a myslivce v rámci trvale udržitelného hospodaření v lese
• podporovat aktivní přístup k ochraně životního prostředí
• nabídnout veřejnosti možnost aktivního využití volného času