Karlovy Vary

Divize Karlovy Vary hospodaří na území Doupovských hor ve VVP Hradiště na 14 834 ha lesní půdy a na 76 ha vodních ploch. Organizačně se člení na 3 lesní správy (LS Dolní Lomnice, Klášterec a Valeč), správu služeb Lučiny a ředitelství divize.

Doupovské hory patří do geomorfologického celku Podkrušnohorské oblasti s nejvyšším vrcholem Hradiště – 934 m n. m. Geologicky homogenní čedičové pohoří je druhé největší v Evropě.

Doupovsko jako celek patří mezi jedenáct nejcennějších a ekologicky nejhodnotnějších území střední Evropy. Vyskytuje se zde 57 druhů savců a přes 260 druhů ptáků. Počet rostlinných druhů, včetně těch vzácných, je až dvojnásobný než v běžné kulturní krajině. Především zde jsou dvě převládající ucelené formace flory, a to původní bučiny a rozsáhlé lesostepi.

Kontakty

Dolní Lomnice

Lučiny 17, Doupovské Hradiště
362 72 pošta Kyselka
Ing. Petr Pechman
Tel.: +420 954 004 111
E-mail: petr.pechman@vls.cz

Ukázat na mapě

Klášterec nad Ohří

Zahradní 529
431 51 Klášterec nad Ohří
Ing. Martin Foit
Tel.: +420 954 004 122
E-mail: martin.foit@vls.cz

Ukázat na mapě

Valeč

Podbořanská 36, Valeč v Čechách
364 52 pošta Žlutice
Ing. Tomáš Rytíř
Tel.: +420 954 004 133
E-mail: tomas.rytir@vls.cz

Ukázat na mapě

Správa Služeb Lučiny

Lučiny 17, Doupovské Hradiště
362 72 pošta Kyselka
Ing. Ladislav Novotný
Tel.: +420 724 966 983
E-mail: ladislav.novotnyml@vls.cz

Ukázat na mapě

Kontakt: Ing. Jaroslav Bergman
Tel.: +420 954 004 925, +420 739 485 268
E-mail: jaroslav.bergman@vls.cz

Divize Karlovy Vary myslivecky hospodaří v honitbě Hradiště. Výměra honitby je více jak 35 000 ha a téměř celá nachází ve stejnojmenném Vojenském újezdu. Na území VÚ pravidelně probíhá intenzivní výcvik AČR. Z toho plynou určitá specifika týkající se hlavně omezení vstupu a vjezdu. Vstup a vjezd je možný pouze s vydáním příslušného povolení, které vydává pouze Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště se sídlem v Karlových Varech. Ve dnech výcviku vojsk není povolen vstup do určených lokalit ani s příslušným povolením.

Dalším specifikem je omezení doby lovu trofejové zvěře formou individuálního lovu s loveckým průvodcem:
Jelen evropský: cca od 1. 9. do 5.10.
Sika japonský: cca od 1. 10. do 30.10.
Srnec obecný: od 16. 5. do 15.8.

U kňoura prasete divokého, muflona a daňka skvrnitého je jejich lov pouze doplňkovým lovem k ostatním druhům trofejové zvěře z hlediska jejich poměrně malému zastoupení v honitbě. Individuální lov holé zvěře a zvěře černé neorganizujeme.
KONEČNÉ TERMÍNY LOVU URČUJE DIVIZE.
V době od 1. 11. do 15. 1. neorganizujeme žádné individuální lovy trofejové zvěře.
V době od 1. 11. do 15. 1. organizujeme společné lovy holé zvěře spárkaté a zvěře černé formou naháňky pro skupiny minimálně 25 lovců (po předchozí telefonické domluvě).

Druhy lovené zvěře:
Jelen evropský, sika japonský, srnec obecný, prase divoké, muflon, daněk skvrnitý.

Divize Karlovy Vary má omezenou možnost ubytování loveckých hostů v našich ubytovacích zařízeních (loveckých chatách). Většina ubytování je řešena individuálně v cizích penzionech a hotelech poblíž honitby Hradiště. Na lov se lovečtí hosté přepravují vlastními automobily. Z hlediska řídké cestní sítě doporučujeme OA s pohonem všech kol a vyšší světlou výškou. Ve výjimečných případech lze využít za úplatu služebních automobilů VLS ČR s. p..

Lovecké chaty

Karlovarská divize nabízí lovcům celou škálu ubytování. Oblíbeny jsou zejména lovecké ubytovny na Bukovině a na Čínově. Dále je možné se ubytovat na malém loveckém srubu v Korunní či inspekčních pokojích na lesních správách.

Správa Adresa Kategorie ubytovny Sazba Kč/den vč. DPH nad 2 dny Sazba Kč/den vč. DPH do 2 dnů Poplatek Kč/den a lůžko Vyhláška o místních poplatcích
11 Činov - lovecká ubytovna B 300 350 0 není
11 Bražec 157 B 200 300 0 není
12 Klášterec, Zahradní - inspekční pokoj B 200 250 6 č. 4/2010 Klášterec
12 Okounov - inspekční pokoj B 200 250 0 není
12 Korunní - lovecký srub B 200 250 0 není
13 ořkov - inspekční pokoj C 200 300 0 není
13 Valeč apartmán A 300 350 0 není
13 Valeč samostatné pokoje - inspekční pokoj B 200 300 0 není
13 Bukovina č.p. 7 - lovecká ubytovna A 300 350 0 není
13 Bukovina č.p. 11 - lovecká ubytovna B 200 250 0 není
91 Mattoniho nábř. 203/130 KV - inspekční pokoj B 200 300 6 č. 18/2010 město KV

Nejcennější trofeje za posledních pět let

jelen sika 270,00 b. CIC
jelen sika 267,60 b. CIC
jelen evropský 201,44 b. CIC
jelen evropský 197,90 b. CIC
prase divoké

Hradiště v Doupovských horách představuje unikátní čedičové pohoří s rozsáhlými lesostepními lokalitami a rozlehlými původními bučinami, které hraničí s nejmalebnějším úsekem řeky Ohře. Okolí újezdu nabízí celou škálu významných památek od zříceniny hradu Andělská hora, hrad Harštějn u Buchova až po řadu barokních památek ve Valči v čele s místním zámkem.

Turistické trasy

P.č. Popis Značení Délka
1. Kysilka - rozhledna Bučina červená trasa 1,5 km
2. Dubina - Skalky skřítků žlutá trasa s naučnou stezkou 1,5 km

Cyklotrasy

cyklotrasa 2249 "Doupovská" Bělá - Březina - Dubina 39 km

Tipy

Výstup na rozhlednu Bučina
Strmý výstup z údolí řeky Ohře od dnes již polorozpadlých lázní Kysilka u Karlových Varů na jednu z nejstarších rozhleden v Česku vás odmění unikátním výhledem na okolí západočeské metropole, údolí řeky, Doupovské i Krušné hory. Desetimetrovou kamennou rozhlednu zde nechal v roce 1880 postavit v nadmořské výšce 582 metrů známý místní rodák a podnikatel Heinrich Mattoni.

Skalky skřítků plné legend
Trasa s naučnou stezkou vede ke geologické zajímavosti, tzv. Skalkám skřítků, která je národní přírodní památkou. Jsou to odkryté tufové příkrovy, dutiny podlouhlého oválného tvaru s průměrem až 150 centimetrů, vymodelované do příkrých stěn vysokých asi 10 metrů. K místu se váže legenda o skřítcích, kteří zde hlídali poklad a od lidí, se kterými zde spolužili, vyžadovali jen něco málo jídla. Jak šel čas, chamtiví sedláci dávali skřítkům stále méně, až se malí obyvatelé rozhodli místo opustit. Rozešli se ke Krušným horám a nikdo je zde již nespatřil. I když zde již nenajdete skřítky, můžete v okolí nalézt mnoho druhů rostlin, např. jaterník podléšku, plicník lékařský, prvosenku jarní, sasanku pryskyřníkovitou, lilii zlatohlavou nebo lýkovec jedovatý.

Divize celkem obhospodařuje76 hektarů vodních ploch, nejvýznamnější jsou Javorenský rybník, Krásný rybník a Zelený rybník. Rybníkářství je zaměřeno na násadovou rybu, zejména kapra a lína. Většina vodních ploch je totiž v nadmořské výšce okolo 700 metrů, což způsobuje, že ryba nemá velké přírůstky, zato má tato výšková lokace velmi kladný vliv na zdravotní stav rybích populací.

Název Výměra Využití
Javorenský rybník 9,8 ha hospodářský
Krásný rybník 9,5 ha hospodářský
Zelený rybník 4,2 ha hospodářský
Tišina 2,4 ha hospodářský
Nový rybník 0,7 ha hospodářský

Na vodních plochách ve správě karlovarské divize VLS není provozován sportovní rybolov.

Lesní pedagogika
Kontakt pro školy a dětské kolektivy
Iva Urianková
Tel.: +420 703 458 694
E-mail: iva.uriankova@vls.cz