Zemědělství

Zemědělské správy VLS hospodaří ve výjimečných přírodních podmínkách v lokalitách, které jsou dlouhodobě uchráněny intenzivní lidské činnosti. Díky tomuto prostředí a způsobu našeho hospodaření, který je v maximální možné míře ohleduplný ke krajině i chovaným zvířatům, splňuje veškerá zemědělská výroba VLS nejvyšší standardy ekologického zemědělství.

Jsme ekofarmáři

Výrobním zaměřením divize zemědělské výroby je chov skotu masných užitkových plemen a výroba mléka, které dodáváme na trh výhradně v BIO kvalitě.
VLS splňují u chovu skotu nejvyšší standard welfare, který je ukazatelem zdravých a humánních podmínek chovu hospodářských zvířat.
To vše ovlivňuje mimořádnou kvalitu zemědělských produktů, které dodáváme na trh.

Hospodaříme v čisté přírodě

Zemědělství podniku respektuje přírodní zákonitosti se zachováním krajinných prvků a udržováním přirozené úrodnosti půdy. Velká část pozemků, na kterých farmaříme, je zařazena do soustavy Natura 2000. Divize zemědělské výroby hospodaří na šesti a půl tisících hektarech zemědělské půdy na území celého státního podniku. Většinu této rozlohy tvoří trvalé travnaté porosty využívané k pastvě skotu, na čtyřech stovkách hektarů orné půdy pak pěstujeme plodiny určené ke krmení zvířat, obiloviny, jednoleté a víceleté pícniny.

Přijďte se přesvědčit

O tom, jak vypadá ekologické farmářství VLS, se ostatně můžete přesvědčit na vlastní oči a vlastními chuťovými pohárky. Pro veřejnost každoročně pořádáme chovatelský den na naší ekologické farmě Bražec v Doupovských horách na Karlovarsku. Akce probíhá vždy v brzkých podzimních dnech a pozvánku na ní naleznete s dostatečným předstihem v kalendáriu.

Květušín

Květušín 324
328 29 Polná na Šumavě
Ing. František Jungvirt
Tel.: neuvedeno
E-mail: frantisek.jungvirt@vls.cz

Ukázat na mapě

Bražec

Bražec
364 71 Bochov
Ing. Pavel Ženíšek
Tel.: +420 954 003 223
E-mail: pavel.zenisek@vls.cz

Ukázat na mapě

Heroltovice

Smilovská 171
783 07 Město Libavá
Ing. Roman Fojtík
Tel.: +420 954 003 241
E-mail: roman.fojtik@vls.cz

Ukázat na mapě

Pověřen řízením: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 16000 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 954 003 291
Fax: +420 220 405 122
E-mail: jaroslav.novak@vls.cz

Produkce masného skotu

Telata a mladý skot 606 kusů
Plemenní býci 70 kusů
Krávy 1097 kusů
Vysokobřezí jalovice 280 kusů
Celkem 2053 kusů

údaje k 1.1. 2015

Produkce BIO mléka

Dojné krávy 240 kusů
Plemenní býci 2 kusy
Mláďata 227 kusů
Produkce BIO mléka 1 269 564 litrů

údaje k 1.1. 2015

Tržby zemědělské výroby

Prodej zástavového skotu 11 milionů Kč
Prodej BIO mléka 12,8 milionů Kč
Celkem 23,8 milionů Kč

údaje k 1.1. 2015