Rekreace v pučící přírodě i v malebných kulisách zimní Šumavy

Každé roční období na Šumavě má návštěvníkům co nabídnout. Na Olšině to platí dvojnásob, a to díky tomu, že jste přímo obklopeni okolní přírodou. Hlavními návštěvnickými obdobími jsou však léto a zima.

Tipy na léto

Výlety do „zapovězené“ Šumavy

Náhorní planina Olšiny se nachází na samých hranicích vojenského újezdu Boletice. Výcvikový prostor tvořil dlouhá léta část Šumavy, která byla běžným civilním návštěvníkům zapovězena. Pozitivním důsledkem této dlouhodobé restrikce je, že díky tomu představují Boletice v rámci České republiky ojedinělý komplex s výjimečnými přírodními podmínkami. Téměř polovina území je začleněna do CHKO Šumava, lokalita je taktéž zařazeno do soustavy NATURA 2000 a území nad lesní správou Arnoštov je v ochranném pásmu Národní přírodní památky Blanice s výskytem kriticky ohroženého živočišného druhu – perlorodky říční.

V posledních letech se vojenský výcvikový prostor otevírá veřejnosti na několika turistických trasách vždy v době, kdy ustane v Boleticích výcvik vojsk – o víkendech a svátcích. Platí zde však podmínka, držet se striktně vyznačených tras.

Přímo od rekreačního zařízení Olšina můžete nastoupit na cyklostezky i turistickou trasu, které vás zavedou do nedávno zapovězené přírody, která je domovem celé řady vzácných a výjimečných živočišných i rostlinných druhů. Cesta sem vám otevře neobvyklá přírodní scenérie, výhledy na okolí Lipna, které většina lidí nezná.

Okruh okolo Špičáku – cesta s výhledy (pěšky celkem 19 km)

Na okružní trasu se dostanete po červené turistické trase z nedalekého Hodňova. Dvanáctikilometrový okruh okolo 1221 metrů vysokého vrcholu Špičáku u Horní Plané je cestou výhledů do krajiny v okolí Lipna. Proto ji také Vojenské lesy a statky v letošním roce osadily devíti lavičkami, které jsou umístěny tak, aby se návštěvníci mohli na trase posadit a kochat se. Modře značená turistická trasa vede po trase Maňávka – Stará Huť – Liščí kámen – Vlčí kámen – Kapradinec – Maňávka. Na východní straně trasy se nacházejí lavičky s rozsáhlým výhledem na louky, lesy a Lipenskou přehradu. Dvě naleznete u kapličky na místě bývalé sklářské osady Stará Huť. Další lavička nabízí odpočinek poblíž Liščího kamene a poslední dvě se nachází u lovecké chaty Špičák.

Celá turistická trasa vede převážně smrkovými lesními porosty po zpevněných komunikacích, místy však s dosti náročným stoupáním.

Trasa okolo Špičáku je návštěvníkům přístupná o víkendech a státních svátcích od 7.00 do 21.00 hodin. Časové omezení je nezbytné z důvodu výcvikové činnosti vojsk.

http://mapy.cz/s/kR0y

Okruh na Knížecí Stolec (autem 17 km, trasa 14 km )

Čtrnáctikilometrový trek překonávající čtyři sta výškových metrů, za jejichž zdolání však budete odměněni vyhlídkou, která nemá na celém Českokrumlovsku konkurenci – uvidíte odtud celé šumavské pohraničí a za dobré viditelnosti dokonce i vzdálené Alpy. To je cesta na Knížecí stolec ve vojenském újezdu Boletice, která je veřejnosti otevřena o víkendech a svátcích. I zde však platí přísné pravidlo držet se značené trasy vedoucí územím, kde probíhá výcvik vojsk.

Trasa začíná na okraji vojenského újezdu nedaleko schwarzenberské hájovny na Uhlíkově nad Záhvozdím, kousek od hlavní silnice z Horní Plané do Veltrus údolím horního toku Vltavy. Modrá turistická značka odtud stoupá údolím Uhlíkovského potoka a vede po zpevněných cestách převážně lesy. Hned u parkoviště naleznete panel naučné stezky, která je součástí trasy. Odtud cesta vede k Adolfovu kamenu a dále na Knížecí stolec mezi rozličnými skalními útvary. Posledních několik stovek metrů k vrcholu 1236 metrů vysoké hory absolvujete ostré stoupání holým svahem, který je důsledkem orkánu Kyril. Jeho působením nejsou Knížecí stolec a jeho okolí zalesněny, což paradoxně otevírá na jeho vrcholu návštěvníkovi nezvyklý panoramatický výhled do okolí, který je umocněn ještě šestimetrovou dřevěnou rozhlednou, kterou zde nechaly Vojenské lesy a statky vybudovat.

Z vrcholu modrá značka míří kamenitou stezkou k rozcestí Skalky s krytým odpočívadlem a další informační tabulí. Cesta pak míří dolů ke kraji boletického újezdu. Z něj nakonec vyjdete v místě, na kterém jste zahájili svou cestu – u uhlíkovské hájovny.

http://mapy.cz/s/kR0K

Šumavská horská lokálka (900 m)

Malebnou lesní zastávku Hodňov nejslavnější šumavské železniční trati na Černý kříž najdete na břehu rybníka Olšina jen pár stovek metrů od rekreačního zařízení. Cesta vlakem po okolí je atraktivní alternativou především pro děti a trať z Českých Budějovic do Volar nabízí neuvěřitelný zážitek z okolní přírody i celou řadu zajímavých cílů.
Směrem na České Budějovice můžete vyrazit do malebné památkové rezervace UNESCO v Českém Krumlově, na prohlídku kláštera ve Zlaté Koruně, či třeba do nedalekého malebného Kájova. Anebo s dětmi do pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě.
Zvolíte-li opačný směr, dojedete k lipenským plážím v Černé v Pošumaví a pak přes Horní Planou ke všem lákadlům v údolí horního toku Vltavy. Z Nové Pece a Ovesné můžete nastoupit na cyklostezky a turistické trasy či Medvědí naučnou stezku k Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, nebo na Vltavskou cyklotrasu. Trať pokračuje po kraji přírodní památky Vltavský luh až do stanice Černý kříž pod Stožcem se všemi turistickými lákadly NP Šumava v okolí.
Trať, která oslavila nedávno 120 let od svého vzniku, vybudoval rod Schwarzenbergů, jež usiloval o kvalitnější dopravní spojení pro přepravu grafitu z tuhových dolů v Černé v Pošumaví, dřeva a levné rašeliny z lesů na Šumavě, ale i dřeva z Blanského lesa. Část kolejí musela být po stavbě Lipenské přehrady přeložena a železnice prošla v nedávné době rozsáhlou modernizací.

Další návrhy:

Český Krumlov (25 km autem)
Stezka korunami stromů Lipno (27 km autem)
Dolní portál Schwarzenberského plavebního kanálu (23 km)
Pláže v Černé v Pošumaví (8 km autem)

Zima

Bežecké tratě v okolí a Šumavská magistrála
Hochficht
Lipno Kramolín
Běžecký areál Schöneben
Bruslení na Lipně