Hořovice

Divize Hořovice hospodaří převážně v jižní části Středočeského kraje v oblasti středních Brd.

Divize Hořovice hospodaří převážně v jižní části Středočeského kraje v oblasti středních Brd, v bývalém vojenském újezdu Brdy (LS Obecnice, Mirošov, Strašice, Nepomuk). Dále divize spravuje i odloučené lesní hospodářské celky Nouzov (sestávající ze tří částí Beroun, Poteplí, Obora) a Háje (odloučené menší lesní celky na území Plzeňského kraje).

Bývalý vojenský újezd Brdy se rozkládá cca 70 km jihozápadně od Prahy. Lesy v působnosti divize Hořovice přísluší do přírodních lesních oblastí Brdská vrchovina (převládá s rozlohou cca 25 tis. ha lesní půdy), Křivoklátsko, Rakovnicko-kladenská pahorkatina a Západočeská pahorkatina.

Od 1. ledna 2016 byl výcvikový prostor na Brdech zrušen a nařízením vlády byla na ploše 345 čtverečních kilometrů vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy.

Kontakt

Sídlo: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Telefon: +420 311 545 211
Fax: +420 311 545 254
E-mail: horovice (zavináč) vls (tečka) cz

Ředitel:
Ing. Petr Švadlena
E-mail: petr.svadlena (zavináč) vls (tečka) cz
Telefon: 311 545 211

Hlavní inženýr:
Ing. Milan Tesař
E-mail: milan.tesar (zavináč) vls (tečka) cz
Telefon: 311 545 252

Ekonom:
Ing. Martin Chytrý Ph.D.
E-mail: martin.chytry (zavináč) vls (tečka) cz
Telefon: 311 545 219

Lesní správy

Lesní správa Jince
267 62 Komárov
Ing. Jan Pour
Tel.: +420 605 206 704
E-mail: jan.pour (zavináč) vls (tečka) cz">jan.pour (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Obecnice
Obecnice 274
262 21 Obecnice
Ing. Václav Pernegr
Tel.: +420 318 614 072
E-mail: vaclav.pernegr (zavináč) vls (tečka) cz">vaclav.pernegr (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Nepomuk
Nepomuk 43
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Ing. Josef Tesař
Tel.: +420 739 547 511
E-mail: josef.tesar (zavináč) vls (tečka) cz">josef.tesar (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Mirošov
K lesní správě 193
338 43 Mirošov
Ing. David Novotný
Tel.: +420 371 783 382
E-mail: david.novotny (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Nouzov
Suchomlýnská 4
273 51 Unhošť
Ing. Jiří Berdych
Tel.: +420 312 698 451
E-mail: jiri.berdych (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Strašice
Strašice 171
338 45 Strašice
Ing. Jiří Lukáš
Tel.: +420 371 793 311
E-mail: jiri.lukas (zavináč) vls (tečka) cz

Správa služeb Mirošov
338 43 Mirošov
Ing. Rudolf Čermák
Tel.: +420 371 783 402
E-mail: rudolf.cermak (zavináč) vls (tečka) cz">rudolf.cermak (zavináč) vls (tečka) cz

Divize Hořovice v číslech

celková plocha 29 346 ha
zemědělská půda 236 ha
lesní pozemky 27 787 ha
vodní plochy 185 ha
zastavěné plochy 6 ha

Myslivost

Kontakt: Ing. Milan Tesař
Tel.: +420 311545252
E-mail: milan.tesar (zavináč) vls (tečka) cz

Honitby

  • Brdy
  • Nouzov
  • Beroun
  • Drnek

Divize užívá 4 honitby. Základem je honitba Brdy o výměře 26 000 ha pokrývající končící vojenský prostor, od 1. 1. 2016 CHKO Brdy. Vyskytuje se zde hlavně zvěř jelení, která je lovena v počtu cca 300 - 400 ks, zvěř černá a v okrajových částech zvěř srnčí. Na odloučené části Nouzov jsou divizí Hořovice myslivecky užívány 3 honitby, a to Beroun o výměře 600 ha, Nouzov o výměře 2 200 ha se zvěří černou, srnčí a na Nouzově též jelení. Poslední honitbou je Drnek na okrese Kladno o výměře cca 1500 ha se zvěří černou a srnčí.

Lovecké chaty

Pro ubytování hostů disponuje divize několika loveckými chatami s převážně skromnou výbavou. Dále jsou využívána ubytovací zařízení na hájovnách Hlína a Okrouhlík. Pro náročnější klientelu lze využít řady soukromých penzionů v těsném okolí honiteb. Bližší informace a doporučení rádi poskytneme.

Nejcennější trofeje

V honitbách je loveno poměrně malé množství význačných trofejí, ročně jsou 2 až 3 trofeje ohodnoceny bronzovou medailí.

Turistika

Brdy jsou po zrušení vojenského prostoru a plánovaném vyhlášení CHKO územím s velkým budoucím potenciálem rozvoje turistického ruchu. V současné době probíhají intenzivní jednání s ochranáři a turistickým svazem o budoucím osazení „otevíraného“ území turistickými trasami a cyklostezkami. Proto informace v této sekci budeme průběžně aktualizovat.

Turistické trasy

V současném režimu vojenského újezdu Brdy můžete využít čtyři turistické trasy a sedm cyklostezek. Všechny turistické trasy jsou značeny červenou barvou.

1. okruh Orlov – Třemošná – Orlov: z konečné stanice autobusu v obci Orlov přes vrch Třemošná s výhledem na Příbram a Střední Povltaví a zpět na stanici autobusu v obci Orlov – 3 km
2. Orlov – Ohrádka – Bohutín: z konečné stanice autobusu v obci Orlov přes vrch Třemošná s výhledem na Příbram a Střední Povltaví a dále kolem hájovny Prokop do obce Bohutín – 6,5 km
3. Podluhy – Neřežín: z obce Podluhy k hájovně Krejčovka, kolem hájovny Hlína, ke zřícenině hradu Valdek a do obce Neřežín – 10 km
4. Nová ves – Těně – Strašice: z obce Zaječov lesními pěšinami a cestami do obce Strašice – 7,5 km

Cyklotrasy

1. cyklotrasa 2251 Dobřív - Skořice 5 km
2. cyklotrasa 2252 Zaječov - Strašice 11 km
3. cyklotrasa 2273 Trokavec - Vranovice 20 km
4. cyklotrasa 2274 Červený vrch, rozc. - Věsín 4 km
5. cyklotrasa 2275 Teslíny - Václavka, rozc. 3 km
6. cyklotrasa 8190 Bohutín - Rožmitál p. T. 5 km
7. cyklotrasa 8198 Láz - Obecnice 9,5 km

Doporučené odstavné plochy (parkoviště) ke stezkám

Orlov - konečná autobusu
Láz - bývalý lom u pily
Nepomuk - konečná zastávka autobusu
Dobřív - parkoviště u státní silnice "U Floriana"
Strašice - u Hájkova mostu
Těně - u lesa
Felbabka - v obci u bývalých kasáren
Obecnice - u lesních školek

Rybářství

Mezi hospodářskými vodními plochami dominují u divize v Hořovicích Padrťské rybníky na náhorní plošině Brd. Svou nadmořskou výškou 630 metrů nad mořem jsou nejvýše položenými hospodářskými rybníky ve středních Čechách. Hořejší Padrťský rybník má výměru 115 ha, je však poměrně mělký. Tento rybník je obklopen nádhernými lesními porosty, je napájen řadou drobných lesních přítoků, což předurčuje vyšší kyselost vody. Dolejší Padrťský rybník je menší, jeho výměra je 65 ha a je napájen výtokem z Hořejšího Padrťského rybníka. Tento rybník je obklopen loukami a bezlesím, čímž připomíná více klasické jihočeské rybníky. Každoročně se loví jeden z Padrťských rybníků. Výlovy se pohybují od 30 do 50 tun, hlavní rybou je kapr, dále pak cejn, štika, sumec atd.

Název Účel Výměra Využití Druhy ryb
Hořejší Padrťský rybník 115 ha hospodářský kapr
Dolejší Padrťský rybník 65 ha hospodářský kapr

Na území divize Hořovice nejsou vodní plochy určeny ke sportovnímu rybolovu.