Plumlov

Divize Plumlov obhospodařuje celkem 17 359 ha lesních pozemků na území Vojenského újezdu Březina.

Divize Plumlov obhospodařuje celkem 17 359 ha lesních pozemků, které se v převážné míře rozkládají v severní části okresu Vyškov na území Vojenského újezdu Březina. Toto území patří do přírodní lesní oblasti Drahanské vrchoviny. Mimo hlavní lesní celek spravuje divize lesní pozemky v odloučených částech Slavkov u Brna a Borohrádek ve východních Čechách.

Významnou charakteristikou hlavního spravovaného území je značně členitá konfigurace terénu s poměrně velkým rozsahem nadmořských výšek od 260 do 660 m n. m. Jedná se o území rozbrázděné četnými údolími s hluboce zaříznutými žleby a s výskytem květnatých luk, rybníků a potoků. Kromě lesních porostů zde však najdete i odlesněné cílové a cvičné plochy vojenského újezdu. Dřevinná skladba je charakteristická bohatou druhovou rozmanitostí.
Hospodářskou činnost divize zajišťují tři lesní správy a správa služeb.

Kontakt

Sídlo: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Tel.: + 420 582 302 137
Fax: + 420 582 302 151
E-mail: plumlov (zavináč) vls (tečka) cz

Ředitel:
Ing. Jaroslav Melichar
E-mail: jaroslav.melichar (zavináč) vls (tečka) cz
Telefon: 582 302 138

Hlavní inženýr:
Ing. Ladislav Pur
E-mail: ladislav.pur (zavináč) vls (tečka) cz
Telefon: 582 302 149

Ekonom:
Ing. František Petruška
E-mail: frantisek.petruska (zavináč) vls (tečka) cz
Telefon: 582 302 154

Lesní správy

Lesní správa Žárovice
Žárovice 31,
798 03 Plumlov
Ing. Jindřich Hýža
Tel.: +420 582 393 500
E-mail: jindrich.hyza (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Myslejovice
Myslejovice 73,
798 05 Myslejovice
Ing. Ivan Ambrož,
Tel.: +420 582 357 328
E-mail: ivan.ambroz (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Rychtářov
Rychtářov 130
682 01 Vyškov
Ing. Jaroslav Valtus
Tel.: +420 517 360 429
E-mail: jaroslav.valtus (zavináč) vls (tečka) cz

Správa služeb Plumlov
Plumlov
798 03 Plumlov
Milan Otáhal
Tel.: +420 582 393 002
E-mail: milan.otahal (zavináč) vls (tečka) cz

Divize Plumlov v číslech

celková plocha 17 617 ha
zemědělská půda 161 ha
lesní pozemky 17 134 ha
vodní plochy 38 ha
zastavěné plochy 2,5 ha

Myslivost

Divize Plumlov myslivecky hospodaří s dvěma režijními honitbami. Velkou z nich je Březina pokrývající území stejnojmenného vojenského prostoru, menší pak honitba Bílý Vlk. Normovanými druhy zvěře jsou v obou honitbách zvěř jelení, srnčí a černá, zajíc a bažant, v honitbě Březina i zvěř dančí. Roční lov je cca 230 ks jelení zvěře, 600 ks srnčí zvěře, 500-1000 ks černé zvěře, 15 ks mufloní zvěře (Březina) a víceméně náhodně do 10 ks jelena siky. Drobná zvěř není u divize Plumlov lovena. Kvalita trofejí je průměrná, u jelenů 2-3 trofeje ročně za hranicí bronzové medaile, trofeje srnců dosahují medailové hodnoty velmi výjimečně. Lov zvěře je prováděn poplatkovými hosty na základě celoroční povolenky, dále mysliveckým personálem a zaměstnanci VLS. Lov trofejové zvěře je preferován jako poplatkový lov.

Honitby

Březina 17 683 ha
Bílý Vlk 1290 ha

V honitbě Březina je k dispozici několik loveckých chat, které byly v posledních letech zrekonstruovány a jsou využívány pro ubytování loveckých hostů.

V topné sezóně se účtuje příplatek za otop 12 Kč za den, k tomu 15 % DPH
Topná sezóna je od 1. září do 30. dubna

Cena za lůžko mimo topnou sezónu od 1.5. do 31.8. v Kč 1 - 5 dní

Zařízení Kategorie Cena bez DPH DPH 15 % Cena celkem
chata Osina C 120,87 18,13 139
Novákova chata C 120,87 18,13 139
chata Chochole C 120,87 18,13 139
chata Osinka C 120,87 18,13 139
chata Diana C 120,87 18,13 139
chata Wintrovka C 120,87 18,13 139
ostatní lov. chaty E 70,43 10,57 81

Cena za lůžko mimo topnou sezónu od 1.5. do 31.8. v Kč nad 5 dní

Zařízení Kategorie Cena bez DPH DPH 15 % Cena celkem
chata Osina C 100,00 15,00 115
Novákova chata C 100,00 15,00 115
chata Chochole C 100,00 15,00 115
chata Osinka C 100,00 15,00 115
chata Diana C 100,00 15,00 115
chata Wintrovka C 100,00 15,00 115
ostatní lov. chaty E 50,43 7,57 58
Nejkvalitnější trofeje 2010 - 2015
muflon 211,00 CIC (zlatá medaile) 2010
jelen 184,63 CIC (bronzová medaile) 2011
jelen 194,29 CIC (stříbrná medaile) 2012
jelen 186,65 CIC (bronzová medaile) 2012
srnec 113,18 CIC (bronzová medaile) 2012
prase divoké 122,10 CIC (zlatá medaile) 2012
jelen 189,41 CIC (bronzová medaile) 2013
jelen 185,81 CIC (bronzová medaile) 2013
muflon 201,80 CIC (stříbrná medaile) 2013
jelen 194,16 CIC (stříbrná medaile) 2014
prase divoké 118,31 CIC (stříbrná medaile) 2014
muflon 210,60 CIC (zlatá medaile) 2014
muflon 211,25 CIC (zlatá medaile) 2014
muflon 197,75 CIC (stříbrná medaile) 2014

Turistika

Na území ve správě divize Plumlov se nachází u lesní správy Rychtářov značené turistické trasy a cyklotrasy, a to mimo území VÚ Březina, u lesní správy Žárovice se pak nachází cyklotrasa, která vede uvolněnou částí vojenského újezdu.

Turistické trasy

Popis Trasa Délka
Vyškov - Dědice - Opatovice - Kateřinské údolí - Ruprechtov Modrá trasa 12,5 km
Vyškov - Dědice - Hamiltony - Údolí Velké Hané - Rychtářov - Údolí Malé Hané - Krásensko Červená trasa 18 km
Ruprechtov - zřícenina hradu Kuchlov (navazuje na červenou trasu v Údolí Malé Hané) Zelená trasa 3,5 km
Plumlov - Malé Hradisko Červená trasa 14,5 km

Cyklotrasy

Cyklotrasa 5072 Rychtářov - Údolí Malé Hané - Ruprechtov 8 km
Cyklotrasa Rychtářov - Údolí Malé Hané - Krásensko 16,5 km
Cyklotrasa 5029 Rychtářov - Údolí Malé Hané- Studnice 8,5 km
Cyklotrasa Hamry - Repechy 9,5 km
Cyklotrasa 5041 Zelená Hora - Podivice - Sněhotice 9,5 km

Doporučujeme

Muzeum Drahanské vrchoviny
Vedle turistických tras a cyklotras vedoucích v Březině a jejím okolí určitě nevynechejte návštěvu Muzea Drahanské vrchoviny. Interaktivní expozici historie a řemesel Drahanské vrchoviny spojenou se vzdělávacím centrem TGM najdete v obci Drahany u hranic vojenského újezdu. V prostorách muzea, jež bylo otevřeno v roce 2014, je také samoobslužná kavárna a technicko-fyzikální herna pro velké i nejmenší děti.

Rybářství

Divize Plumlov obhospodařuje celkem 18 ha vodních ploch vlastních hospodářských rybníků a rybářský revír Myslejovická přehrada o výměře necelých 8 ha. Povolenky k rybolovu jsou prodávány na rybářský revír Myslejovická přehrada a hospodářské rybníky Příhon a Jandovka. Rybářský revír i oba uvedené hospodářské rybníky se nachází ve VVP Březina a rybolov je zde omezen výcvikem vojsk. Rybolov se řídí platným rybářským řádem VLS ČR, s. p. divize Plumlov a pravidly uvedenými na pověřeních k lovu ryb na udici v případě hospodářských rybníků.

Vodní díla

Název Výměra Využití
Myslejovická přehrada 7,8 ha hospodářský - sportovní rybolov
Rybník Příhon 2,1 ha hospodářský - sportovní rybolov
Rybník Jandovka 1 ha hospodářský - sportovní rybolov

Ceny povolenek a pověřenek k rybolovu 2015

Název Roční Měsíční Týdenní
Rybářský revír Myslejovická přehrada 1500,- Kč 1000,- Kč 700,- Kč
Hospodářský rybník Příhon 1500,- Kč 1000,- Kč 700,- Kč
Hospodářský rybník Jandovka 1500,- Kč 1000,- Kč 700,- Kč
Roční povolenka na Myslejovickou přehradu a tři uvedené hospodářské rybníky 4000,- Kč 3000,- Kč 2000,- Kč 1000,- Kč

Prodej:
Marie Cetkovská
Tel.: + 420 582 302 137
Ing. Michal Žampach
Tel.: + 420 582 302 153, + 420 739 532 160

Lesní pedagogika
kontakt pro školy a dětské kolektivy
Jiří Fusek
Tel.: 737 226 540
E-mail: jiri.fusek (zavináč) vls (tečka) cz

Vedle vlastních programů organizujeme akce ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Rychta Krásensko a Českým svazem ochránců přírody Prostějov.