Lipník nad Bečvou

Divize Lipník nad Bečvou obhospodařuje 22 975 ha lesa především na území Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

Divize Lipník nad Bečvou obhospodařuje 22 975 ha lesa především na území VVP Libavá. Organizačně je členěna na pět lesních správ (Libavá, Potštát, Velký Újezd, Hlubočky, Bruntál) a Správu služeb Lipník n. B. LS Bruntál je tvořena odloučenými lesními úseky v okresech Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Opava a Vsetín, kde má Armáda ČR účelová zařízení.

Stěžejní pro lesnické hospodaření jsou kvalitní a rozsáhlé smrkové lesy na náhorní rovině Oderských vrchů. Příkré svahy k řekám Bečvě a Bystřici jsou pokryty souvislými listnatými lesy. Hospodaření divize Lipník n. B. je významně ovlivněno nedostatkem srážek a následným masivním rozpadem smrkových porostů ve všech věkových stupních, který se dramaticky zrychluje.

Ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá probíhá celoročně intenzivní výcvik AČR i armád spojenců v rámci NATO, což snižuje divizi časový fond k provádění všech prací.

Kontakt

Sídlo: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: +420 581 724 211
Fax: +420 581 724 257
E-mail: lipnik (zavináč) vls (tečka) cz

Ředitel:
Ing. Jaroslav Nerad
E-mail: jaroslav.nerad (zavináč) vls (tečka) cz
Telefon: +420 581 724 202

Hlavní inženýr:
Ing.Tomáš Klevar
E-mail: tomas.klevar (zavináč) vls (tečka) cz">tomas.klevar (zavináč) vls (tečka) cz
Telefon: +420 581 724 205

Ekonom:
Ing. Bronislav Pazdoň
E-mail: bronislav.pazdon (zavináč) vls (tečka) cz
Telefon: +420 581 724 224

Lesní správy

Lesní správa Libavá
Libavá 107
785 01 Město Libavá
Ing. Libor Janásek
Tel: +420 585 043 023
Tel: +420 737 226 504
E-mail: libor.janasek (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Potštát
Lesní 127
753 62 Potštát
Ing. Václav Sobotka
Tel: +420 581 624 264
Tel: +420 737 226 505
E-mail: vaclav.sobotka (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Velký Újezd
Velký Újezd 105
783 55 Velký Újezd
Ing. Roman Palánek
Tel: +420 585 358 506
Tel: +420 602 141 896
E-mail: roman.palanek (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Hlubočky
Olomoucká 154
783 61 Hlubočky
Ing. Miloslav Svozil
Tel: +420 585 359 048
Tel: +420 736 528 978
E-mail: miloslav.svozil (zavináč) vls (tečka) cz

Lesní správa Bruntál
Nová 16
792 01 Bruntál
Ing. Jaromír Krajcar
Tel: +420 554 712 719
Tel: +420 605 206 868
E-mail: jaromir.krajcar (zavináč) vls (tečka) cz

Správa služeb Lipník nad Bečvou
Na Zelince 1148
751 31 Lipník nad Bečvou
Rostislav Ministr
Tel: +420 581 773 266
Tel: +420 605 206 855
E-mail: rostislav.ministr (zavináč) vls (tečka) cz

Divize Lipník nad Bečvou v číslech

celková plocha 27 118 ha
zemědělská půda 2650 ha
lesní pozemky 22 975 ha
vodní plochy 48 ha
zastavěné plochy 22 ha

Myslivost

Kontakt:
Ing Jan Jeniš
Tel.: +420 581 724 212
E-mail: jan.jenis (zavináč) vls (tečka) cz

Divize Lipník nad Bečvou spravuje pět honiteb, největší z nich je Libavá, která zaujímá území vojenského újezdu. Území s lidnatostí 3 lidí/km2 reprezentuje ideální oblast k chovu jelení zvěře. Honitbu tvoří náhorní rovina Oderských vrchů lemovaná prudkými svahy spadajícími do Moravské Brány, na Hanou a do údolí řeky Bystřice. Je zde zastoupena také zvěř mufloní, daňčí, srnčí a černá. Celá honitba je současně, v rámci programu Natura 2000, vyhlášena Ptačí oblastí z důvodu prioritní ochrany chřástala polního (Crex crex). Na ploše náhorní roviny se vyskytuje poslední populace tetřívka obecného na Moravě. V jižní kopcovité části honitby úspěšně hnízdí od roku 2013 orel skalní.

Druhou velkou divizní honitbou je obora severně od Bruntálu svažující se k řece Opavě. Jedná se o lesní lokalitu, ve které se vyskytuje zvěř jelení, srnčí a černá.

Menší Haštovická obora je tvořena lesním komplexem na pomezí Zlínského a Moravskoslezského kraje mezi Valašským Meziříčím a Hodslavicemi. Je to honitba se stálou zvěří srnčí a s pomístním výskytem zvěře černé. V roce 2013 zde byl zaznamenán opakovaný pobyt mladého medvěda.

Čtvrtou honitbou lipnické divize je Dětřichov na úpatí nejvyššího vrcholu Nízkého Jeseníku – Slunečné. Ze zvěře se zde vyskytuje zvěř srnčí, zvěř jelení a černá zde přetahuje.
Poslední, osmisethektarová Bochoř, je ze čtvrtiny tvořena lužními lesy a polnostmi na Hané jihozápadně od Přerova. Jedná se o honitbu s výskytem srnčí zvěře, normované jsou zde stavy zvěře drobné – zaječí a bažantí. Na ploše 105 ha je jako součást honitby uznaná bažantnice.

Honitby

Libavá 33 495 ha
Obora 2248 ha
Hostašovice 524 ha
Dětřichov 573 ha
Bochoř 842 ha

Lovecká chata
LS Potštát, lovecká chata Barnov (kategorie A)
2,3,4 lůžkové pokoje + kuchyň a společenská místnost

Cena lůžko/den
1 - 5 dní 500,- Kč s DPH
6 a více dní 480,- Kč s DPH

U dětí do 12 let je cena poloviční

Kontakt Bc. Romana Klevarová
Tel: +420 739 485 201
E-mail: romana.klevarova (zavináč) vls (tečka) cz

Turistika

Oderské vrchy jsou jednou z nejmalebnějších lokalit Nízkého Jeseníku. Jejich územím prochází rozvodí Dunaje a Odry, která také přímo ve vojenském újezdu Libavá pramení. Turistiku v lokalitě však ovlivňuje intenzivní výcvik české armády a vojsk NATO, který na Libavé probíhá, což většinou možnost návštěvy pro veřejnost omezuje na víkendové a sváteční dny. Kromě přístupu po víkendových turistických trasách se však újezd Libavá jednou ročně pravidelně veřejnosti otevírá v rámci akce s názvem Bílý kámen.

Turistické trasy

Popis Značení Délka
Podhoří - Peklo - Slavkov - Ranošov - Kozlov - pramen Odry zelená trasa 12,5 km nástupní místo Podhoří
Staměřice - Vrchní Pila - Zákřovský Žalov - Ranošov - Kozlov - pramen Odry červená trasa 9 km nástupní místo Staměřice, parkoviště
Čermenský Mlýn - Hadinka žlutá trasa 3,5 km nástupní místo Čermná u Vítkova

Na všech trasách platí vstup bez povolení jen v sobotu, neděli a svátky

Cyklotrasy

Cyklotrasa 6238 Podhoří - Peklo - komunikace 43 - U zeleného kříže - Kozlov - pramen Odry - Zákřovský Žalov - Staměřice (vstup bez povolení jen v So, Ne a svátky) 22 km
Cyklotrasa 6009 Magdalenský mlýn - Hrubá voda - Hlubočky (trvale přístupná) 12,5 km
Cyklostezka Čermenský mlýn - Hadinka (vstup bez povolení jen v So, Ne a svátky) 18 km
Cyklostezka Podlesí - Stará voda (trvale přístupná) 18 km

Doporučené odstavné plochy (parkoviště) a nástupní místa

  • Podhoří
  • Loučka
  • Staměřice
  • Kozlov – parkoviště
  • Mrsklesy – parkoviště
  • Jívová – Magdalenský mlýn – parkoviště
  • Domašov nad Bystřicí
  • Podlesí – Stará voda – parkoviště
  • Staré Oldřůvky
  • Čermná u Vítkova

Doporučujeme

K prameni řeky Odry
Vojenský újezd Libavá v Oderských vrších je prameništěm jedné ze dvou evropských řek v České republice. Zatímco krkonošský pramen první z nich, Labe, je jedním z nejfrekventovanějších cílů turistů, řeka Odra takový zájem nebudí.
K místu, kde pramení, vede červená turistická značka z autobusové zastávky v obci Dolní Újezd u Lipníku nad Bečvou. Kratší variantou je cesta vozem až do obce Kozlov ve vojenském újezdu, kde automobil odstavíte na parkovišti u kasáren a nastoupíte na trasu jen několik stovek metrů od pramene. Pramen vyvěrá na rašelinné louce obklopené smrkovým lesem v mělkém sedle ve výšce 633 m mezi Křížovou horou a Fidlovým kopcem.
Na místě pramene stojí malý dřevěný přístřešek s lavičkami, jenž slouží jako úkryt před nepohodou, která je ve zdejším poměrně drsném podnebí častým jevem (průměrná roční teplota činí 6 stupňů, průměrný roční úhrn srážek 800 mm). Zajímavostí je, že toto místo bylo za pramen Odry určeno teprve roku 1715. Dříve se za počátky velké řeky považovaly jiné lokality.

Rybářství

Divize Lipník nad Bečvou hospodaří na 55,70 ha vodních ploch, z toho výměra 25 hospodářských rybníků činí 32,2 ha, výměra rybářských revírů vod pstruhových a vod mimopstruhových činí 23,50 ha. Průměrná roční produkce ryb z hospodářských rybníků se pohybuje okolo 15 000 kg ryb, převážně kapra. Jako doplňková ryba je chován amur, štika, candát, tolstolobik a lín. Z rybářských revírů se ročně vyloví cca 2 200 kg ryb. Kromě chovu ryb plní všechny nádrže funkci protipožární, retenční a krajinotvornou.

Sportovní rybolov
Divize Lipník nad Bečvou provádí výkon rybářského práva na rybářských revírech Ranošov, Lichnička 1, Odra 9, Odra 10 A, Odra 10 B, Odra 10 C a Odra 10 D. Rybářský revír Ranošov tvoří stejnojmenný rybník o výměře 0,9 ha. Revír Lichnička 1, rybníky Hadovec, Velká Střelná a Bunkry s výměrou 1,55 ha. Revír Odra 10 B rybníky Karlák a Kovářov s výměrou 1,65 ha. Revír Odra 10 C, rybníky Horní a Dolní Smilov o výměře 5,5 ha a revír Odra 10 D, rybníky Heroltovice horní a dolní s výměrou 0,55 ha. Jedná se o vody mimopstruhové. Revíry Odra 9 a Odra 10 A jsou vody pstruhové a tvoří je tok řeky Odry v celkové délce 30 km a přilehlé potoky. Všechny revíry se nachází ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá a rybolov je omezen výcvikem vojsk.
Rybolov se řídí platným rybářským řádem VLS ČR, s. p. divize Lipník nad Bečvou.

Cena povolenek 2015

Typ Roční Denní Týdenní Měsíční
Odra 9, voda P 1000,- 100,- 500,- 700,-
Odra 10A, voda P 1000,- 100,- 500,- 700,-
Odra 10B, voda MP 1000,- 100,- 500,- 700,-
Odra 10C, voda MP 1500,- 100,- 500,- 700,-
Odra 10D, voda MP 750,- 100,- 500,- 700,-
Ranošov, voda MP 1000,- 100,- 500,- 700,-
Lichnička 1, voda MP 1500,- 100,- 500,- 700,-

Prodej:
Lukáš Kovár
Tel.: + 420 736 528 975
Ivona Tylichová
Tel.: + 420 581 724 206

Lesní pedagogika
Kontakt pro školy a dětské kolektivy
Bc. Romana Klevarová
Tel: +420 739 485 201
E-mail: romana.klevarova (zavináč) vls (tečka) cz